Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Доступ до публічної інформації
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Замовлення статистичної інформації
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Звернення громадян
До уваги користувачів
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Діяльність Головного управління > Звіти про діяльність > Звіт про діяльність Головного управління статистики за 2017 рік

Звіт про діяльність Головного управління статистики
у Київській області за 2017 рік

І. Загальна інформація

Про Головне управління статистики

Головне управління статистики у Київській області (далі – Головне управління статистики) є територіальним органом Державної служби статистики України (далі – Держстат), що в межах наданих повноважень здійснює реалізацію державної політики у сфері статистики шляхом надання неупередженої статистичної інформації щодо розвитку суспільства та економіки в регіоні.

Головне управління статистики є юридичною особою публічного права і складовою частиною єдиної системи органів державної статистики, у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства економічного розвитку і торгівлі України та Держстату, Положенням про Головне управління статистики у Київській області, затвердженим наказом Держстату від 30.09.2015 № 237.

До складу Головного управління статистики входять структурні підрозділи (обласний рівень) та відокремлені підрозділи (районний (міський) рівні).

 

Напрями діяльності Головного управління статистики

Головне управління статистики, на виконання Плану державних статистичних спостережень на 2017 рік (далі – План), затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 16.03.2017 №175-р, здійснювало свою діяльність за такими основними напрямами:

- організація і проведення державних статистичних спостережень за соціально-економічними й демографічними процесами, екологічною ситуацією в Київській області та підготовка за їх результатами статистичних публікацій (інформації);

- моніторинг інформаційних потреб користувачів, забезпечення їх вільного доступу до статистичних даних, підвищення рівня відкритості та прозорості роботи Головного управління статистики;

- установлення партнерських стосунків із респондентами державних статистичних спостережень та забезпечення достовірності статистичних даних;

- забезпечення відповідності статистичної інформації критеріям якості, збереження та захист статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;

- удосконалення та впровадження інформаційних технологій збирання, опрацювання й передачі статистичної інформації.

 

ІІ. Основні підсумки діяльності

Організація та проведення державних статистичних спостережень

Відповідно до Плану Головне управління статистики у 2017 році проводило 87 державних статистичних спостережень з соціальної, економічної, демографічної, екологічної та інших галузей статистики.

Збирання й опрацювання статистичних даних здійснювалось за 112 формами статистичної і фінансової звітності та анкетами для проведення спеціально організованих статистичних спостережень.

Усього у звітному періоді отримано від респондентів та опрацьовано 541,1 тис. первинних звітів (у 2016 році – 517,9тис.).

Для проведення державних статистичних спостережень також використовувались адміністративні дані зі статистики праці, населення, соціальних і нефінансових послуг, сільського господарства та навколишнього середовища.

 

Поширення інформації та комунікації

Основним джерелом поширення інформації є офіційний веб-сайт Головного управління статистики, на якому у вільному доступі розміщувалася статистична інформація та публікації.

Для зручності користувачів розміщувався річний орієнтовний календар оприлюднення інформації. Протягом 2017 року веб-сайт відвідали 12461 користувач.

Для забезпечення органів державної влади, місцевого самоврядування та інших користувачів даними щодо соціально-економічної, демографічної та екологічної ситуації в області, здійснювалась широка інформаційно-публікаційна діяльність. Зокрема, протягом 2017 року підготовлено 253 статистичних бюлетенів, 11 статистичних збірників, 814 експрес-випусків та 12 економічних доповідей та видано 1 тематичний буклет.

Разом з цим, для інформування найбільш широких верств населення, в засобах масової інформації області було оприлюднено 428 прес-випусків. На офіційному веб-сайті Головного управління статистики  розміщено 533 статистичних інформаціїї, 207 експрес-випусків, а також щомісячно розміщувалось офіційне повідомлення про соціально-економічне становище регіону.

Запити на отримання публічної інформації відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації" надходили поштою, телефоном, електронною поштою, що вказані на веб-сайті у розділі "Доступ до публічної інформації", або надавались особисто запитувачем. Реєстрація запитів на інформацію здійснювалась в журналі реєстрації запитів щодо публічної інформації.

Протягом 2017 року в рамках забезпечення доступу до публічної інформації опрацьовано 120 запитів користувачів щодо надання статистичної інформації (на 32,2% менше ніж у 2016 році), у тому числі 61 запит надійшов від громадян  (фізичних осіб), 33 – від підприємств, організацій та установ (юридичних осіб), 25 – від громадських організацій, 1 – від засобів масової інформації. З усієї кількості отриманих запитів 3 подано особисто, 1 – телефоном, 14 – поштою, 102 – електронною поштою. Підготовка відповідей на запити щодо отримання публічної інформації не перевищувала 5 робочих днів із дня реєстрації.

Щомісячно на сайті розміщувався звіт, у якому надавалась інформація про кількість отриманих запитів на публічну інформацію, кількість наданих відповідей та кількість запитів, які знаходились в роботі відповідно до контрольного терміну виконання.

На виконання Закону України “Про звернення громадян”, Указу Президента України від 07 лютого 2008 року  №109/2008 “Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування” Головне управління статистики постійно удосконалювало практику розгляду та аналізу звернень громадян. За 2017 рік від громадян надійшло 160 звернень. На особистий прийом до керівництва Головного управління статистики та відокремлених підрозділів звернулись 40 громадян, інші 120 звернень надіслані поштою. Основні питання, порушені у зверненнях: праця і заробітна плата; кадрові питання; надання статистичної інформації; надання інформації з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України. Всі звернення розглянуто в установлені терміни, заявникам своєчасно надано відповіді.

Головне управління статистики прийняло участь у 2 анкетних опитуваннях користувачів статистичної інформації, які були проведені Держстатом на державному рівні.

 

Взаємодія з респондентами

Головне управління статистики прийняло участь у проведенні анкетного опитування респондентів щодро вимірювання їх звітного навантаження, організованого Держстатом. Опитування здійснювалось за участю 274 респондентів.

Відповідно до наказів Держкомстату від 08.07.2010 № 261 “Про забезпечення функціонування системи електронної звітності в органах державної статистики” та Держстату від 12.01.2011 №3 “Про затвердження Порядку подання електронної звітності до органів державної статистики” у 2017 році проводилась робота по залученню респондентів до системи електронної звітності. Основним результатом функціонування системи електронної звітності за 2017 рік було збільшення кількості статистичних звітів від респондентів, які надходили в електронному вигляді: у першому кварталі – 32801 з урахуванням річної звітності, у другому – 18949, у третьому – 17520, у четвертому кварталі – 20955. Відсоток отриманих статистичних звітів від респондентів, які звітували в електронному вигляді за період з січня по грудень 2017 року склав: у першому кварталі – 35,4 % від загальної кількості статистичних звітів від респондентів, які повинні були звітувати відповідно до доведених сукупностей, у другому – 50,5 %, у третьому – 49,5 %, у четвертому кварталі – 56,0 % від загальної фактичної кількості поданих статистичних звітів.

Для встановлення партнерських взаємовідносин з респондентами та забезпечення достовірності первинних статистичних даних постійно надавались консультації щодо порядку складання державної статистичної звітності, проведено наради і семінари з респондентами з питань запровадження нових або внесення змін до діючих статистичних спостережень; підготовлено 2214 листів (організаційного характеру, інструктивних та методичних, оглядових за результатами проведення статистичних спостережень).

 

ІІІ. Кадрове та фінансове забезпечення

Удосконалення системи управління персоналом, підготовки та навчання кадрів

Станом на 01 січня 2018 року у структурі Головного управління статистики 18 структурних і 14 відокремлених підрозділів. Штатним розписом передбачено 328 посад, з них 96 – держаних службовців категорії "Б", 155 – держаних службовців категорії "В", 68 – працівники, які виконають функції з обслуговування. Фактична кількість працівників – 296 осіб, з них 217 – державні службовці (92 – категорії "Б" та 125 категорії "В"), 67 – працівники, що виконають функції з обслуговування.

Робота з персоналом протягом 2016 року здійснювалась у рамках  законодавства (Кодекс законів про працю України, Закон України “Про державну службу“, інші нормативно-правові акти щодо порядку ведення кадрової роботи) та Плану роботи з кадрами в Головному управлінні статистики у Київській області, затвердженому начальником Головного управління статистики.

На посади державної служби у 2017 році за результатами конкурсу призначено 10 працівників (з них 5 – працівники Головного управління статистики, які обіймали посади працівників, які виконують функції з обслуговування). Ще 9 осіб прийнято на посади недержавних службовців: 8 працівників, які виконують функції з обслуговування (у тому числі 4 фахівці з інтерв’ювання) та 1 робітник.

Переведено за результатами конкурсу на вищі посади 8 державних службовців.

Станом на 01.01.2018 року у штаті Головного управління статистики розподіл державних службовців за віковими групами такий:

у віці до 35 років працюють 60 осіб або 27,4% (станом на 01.01.2017 р. – 62 особи або 28,5%);

у віці від 35 до 45 років – 62 особи або 28,3%;

у віці від 46 до 55 років – 69 осіб або 31,5%;

у віковій категорії від 56 – 28 осіб (або 12,8%), у тому числі 25 жінок.

Із загальної кількості працюючих державних службовців 208 жінок та 11 чоловіків. Питома вага жінок становить 95,0%, що на 1,3 в.п. менше, ніж у попередньому звітному періоді. 87 жінок займають керівні посади державної служби (90,6% від штатної чисельності посад керівників), посади спеціалістів державної служби – 121 жінка (78,0% штатної чисельності посад спеціалістів державних службовців).

У 2017 році вищу освіту отримали 8 працівників, з них 7 – державні службовці. Національну академію статистики, обліку та аудиту (НАСОА) за спеціальністю «прикладна статистика», закінчили 5 осіб (3 магістри/спеціалісти та 2 бакалаври), за спеціальністю «облік і аудит» – 2 особи (бакалавр та спеціаліст). Навчаються у закладах освіти ІІІ–IV рівня акредитації 10 державних службовців, у тому числі 1 особа здобуває другу вищу освіту.

Протягом 2017 року наставництво було застосоване до чотирьох осіб, уперше прийнятих на державну службу, трьох осіб, які перебували у довготривалих відпустках для догляду за дитиною та 2 осіб, які мали перерву в перебуванні на державній службі і вперше прийняті до органу державної статистики. Вони вивчали вступний навчальний курс для нових працівників органів державної статистики України та пройшли тестування на засвоєння зазначеного курсу. Всі вони вважаються такими, що опанували програму зазначеного курсу.

 

Запобігання та протидія корупції

Упродовж звітного періоду згідно з річним планом здійснювалась низка заходів з метою забезпечення дотримання вимог Закону України "Про запобігання корупції".

Правопорушень, пов’язаних із корупцією, у 2017 році не виявлено.

 

Результати фінансової діяльності, використання коштів державного бюджету

Фінансово-господарську діяльність Головне управління статистики здійснювало згідно із Бюджетним кодексом України, законами України  "Про Державний бюджет на 2017 рік", "Про державну статистику", іншими нормативно-правовими актами за бюджетними програмами:

– "Керівництво та управління у сфері статистики";

– "Статистичні спостереження та переписи";

– "Щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя".

Видатки Державного бюджету у 2017 році були затверджені в обсягах 36408,1тис.грн., у тому числі видатки загального фонду становили 35365,2 тис.грн та спеціального – 1042,9 тис.грн.

Співвідношення видатків загального фонду 2017 році склали:

– оплата праці та нарахування на неї – 94,49 %;

– оплата енергоносіїв – 4,8%;

– утримання Головного управління статистики – 0,21%;

– щоквартальна плата домогосподарствам за ведення записів доходів, витрат та інших відомостей під час проведення обстеження умов їх життя – 0,5%.

Порівняно з 2016 роком видатки загального фонду Державного бюджету у 2017 році були збільшені на 14350,68 тис.грн, або на 59,11 %, у частині збільшення призначень на заробітну плату у зв’язку з набранням чинності Постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017р. №15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Заробітна плата виплачувалась відповідно до законодавства. Заборгованості з виплати заробітної плати за 2017 рік немає.

На початок і кінець 2017р. в Головному управлінні статистики кредиторська заборгованість за бюджетними зобов’язаннями відсутня.

Упродовж 2017р. до спеціального фонду Державного бюджету надійшло 230,32 тис.грн – плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю, 393,55 тис.грн – плата за оренду майна бюджетних установ, 1,34 тис.грн – надходження в установленому порядку від реалізації майна (крім нерухомого майна).

На балансі Головного управління статистики обліковується 22 будівлі загальною площею приміщень 13599 м2. Передано в оренду 3992,1 м2., що становить 29,36 % загальної площі приміщень, з них бюджетним установам – 3292,60 або 82,48 % від усіх переданих в оренду приміщень. Усі будівлі потребують ремонту.

 

 

 

 

Начальник Головного управління
статистики у Київській області                                                                                                                         О.А. Новицька

 

 

 

 

Copyright 2006-2019 © Головне управління статистики у Київській області