Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Статистична інформація > Діяльність підприємств > Показники балансу великих та середніх підприємств за видами економічної діяльності (щоквартальна інформація)

Показники балансу великих та середнх підприємств за видами  економічної діяльності станом на 30 вересня 2017 року

(тис.грн)

 

Актив

необоротні активи

оборотні активи

необоротні активи
та групи вибуття

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього1

141588056,4

149263665,8

160727168,7

161922798,6

287628,1

168744,1

сільське, лісове та рибне господарство

256169,1

232714,2

375692,8

436301,4

327,0

промисловість

77754581,1

86726820,5

59069027,4

64947826,3

144269,4

126866,5

будівництво

1679932,5

1921420,3

6213441,6

6813024,0

134280,0

33673,0

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

30354465,5

29510980,9

82505331,1

76200315,1

6681,8

5652,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

14211982,4

14689443,8

5801463,0

6282996,4

12,9

50,3

тимчасове розміщування й організація харчування

748304,4

742513,8

562710,7

673669,4

13,0

інформація та телекомунікації

166680,5

184102,2

171625,8

180083,9

2368,6

фінансова та страхова діяльність

…²

…²

…²

…²

…²

…²

операції з нерухомим майном

6752569,0

6419134,1

3127618,4

3346161,7

129,0

129,0

професійна, наукова та технічна діяльність

2833211,9

2511524,1

913826,2

1049128,8

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

6664055,1

6101861,6

975699,2

1404575,7

1910,0

освіта

…²

…²

…²

…²

…²

…²

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

98355,6

155659,4

55668,8

71326,5

5,0

4,0

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

39971,0

38804,0

7503,0

6175,0

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

…²

…²

 

Пасив

власний капітал

довгострокові
зобов’язання і
забезпечення

поточні зобов’язання і
забезпечення

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього1

49068068,0

48500564,1

91097235,3

100447340,1

162437549,8

162367425,1

сільське, лісове та рибне господарство

200542,4

248755,4

205595,1

196737,8

226051,4

223522,4

промисловість

28047031,3

30728130,9

51738273,6

60595391,9

57182573,0

60477990,4

будівництво

1637995,6

1834798,2

591173,6

626757,8

5798484,9

6306561,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

439251,8

–2722945,6

26050547,4

26971625,0

86376679,1

81428390,2

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

12406079,7

13252820,6

3856696,6

3656959,9

3750682,0

4062710,0

тимчасове розміщування й організація харчування

464259,7

567090,3

158707,2

132377,5

688061,2

716715,4

інформація та телекомунікації

226681,9

235760,5

124,2

62,3

111500,2

130731,9

фінансова та страхова діяльність

…²

…²

…²

…²

…²

…²

операції з нерухомим майном

–2476443,1

–2770908,5

8000313,2

7788749,4

4356446,3

4747583,9

професійна, наукова та технічна діяльність

1678383,4

1671502,2

252688,3

218989,4

1815966,4

1670161,3

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

5580491,9

4997849,2

199549,9

208580,0

1861622,5

2300008,1

освіта

…²

…²

…²

…²

…²

…²

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

–46648,8

–50795,0

4039,2

5776,1

196639,0

272008,8

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

35391,0

33252,0

–132,0

12083,0

11859,0

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

…²

…²

 

Пасив

Баланс

зобов’язання, пов’язані з
необоротними активами та
групами вибуття та
чиста вартість активів
недержавного пенсійного
фонду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

на початок
звітного
періоду

на кінець
звітного
періоду

Усього1

0,1

39879,2

302602853,2

311355208,5

сільське, лісове та рибне господарство

632188,9

669015,6

промисловість

0,1

136967877,9

151801513,3

будівництво

8027654,1

8768117,3

оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів

0,1

39879,1

112866478,4

105716948,7

транспорт, складське господарство, поштова та кур’єрська діяльність

20013458,3

20972490,5

тимчасове розміщування й організація харчування

1311028,1

1416183,2

інформація та телекомунікації

338306,3

366554,7

фінансова та страхова діяльність

…²

…²

…²

…²

операції з нерухомим майном

9880316,4

9765424,8

професійна, наукова та технічна діяльність

3747038,1

3560652,9

діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування

7641664,3

7506437,3

освіта

…²

…²

…²

…²

охорона здоров’я та надання соціальної допомоги

154029,4

226989,9

мистецтво, спорт, розваги та відпочинок

47474,0

44979,0

надання інших видів послуг

…²

…²

…²

…²

1 Дані наведено без урахування результатів діяльності банків та бюджетних установ. За видом економічної діяльності “Сільське, лісове та рибне господарство” інформацію наведено без урахування рослинництва, тваринництва та змішаного сільського господарства, які відслідковуються тільки в річній звітності.

2 Дані не оприлюднюються з метою забезпечення виконання вимог Закону України "Про державну статистику" щодо конфіденційності інформації.

Copyright 2006-2019 © Головне управління статистики у Київській області