Головна сторінка
Головна сторінка Головна сторінка Мапа сайту Мапа сайту
Головна сторінка Статистична інформація Експрес-випуски Публікації Юним громадянам Всеукраїнський перепис населення Конкурс на заміщення вакантних посад Для респондентів Для громадськості Анкетні опитування
Новини
Про Головне управління
Діяльність Головного управління
Нормативно-правова база
Соціально-економічне становище регіону
Метаописи державних статистичних спостережень
Методологія та класифікатори
Звітна документація
Електронна звітність
Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України (ЄДРПОУ)
Здійснення реформ в Україні
Корисна інформація
Дошка об'яв
Мапа сайту
Пошук
Зворотній зв'язок
Президент України
Верховна Рада України
Урядовий портал
«Урядова «гаряча лінія»
Цілодобова "гаряча лінія" з питань координації евакуації
Міністерство економічного розвитку і торгівлі України
Національне агенство з питань запобігання корупції
Київська обласна державна адміністрація
Київська обласна рада


Пошук на сайті:
Розширений пошук
Головна > Діяльність Головного управління > Запобігання проявам корупції > Повідомлення про корупцію > Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Київській області

Порядок організації роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, у Головному управлінні статистики у Київській області

І. Загальні положення

1. Цей Порядок підготовлений з метою належної організації роботи у Головному управлінні статистики у Київській області (далі - Головне управління статистики) із повідомленнями про порушення вимог Закону України «Про запобігання корупції» (далі – Закон) та передбачає механізм, яким користуватимуться працівники Головного управління статистики, які мають намір повідомити інформацію про факти корупції, та інструменти їх захисту як викривачів, чия інформація про суспільно небезпечне діяння може стати основою для подальших викриттів та розслідувань антикорупційними органами.

2. Терміни в цьому Порядку вживаються в значеннях, наведених у законах України «Про запобігання корупції» та «Про інформацію».

3. Повідомлення про порушення вимог Закону може бути здійснене працівником Головного управління статистики без зазначення авторства (анонімно).

4. Вимоги до анонімних повідомлень про порушення вимог Закону та порядок їх розгляду визначаються Законом.

5. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає розгляду, якщо наведена у ньому інформація стосується конкретного працівника Головного управління статистики, містить фактичні дані, які можуть бути перевірені.

6. Анонімне повідомлення про порушення вимог Закону підлягає перевірці у строк, що не перевищує п'ятнадцяти днів від дня його отримання. Якщо у зазначений термін перевірити інформацію, що міститься в повідомленні, неможливо, начальник Головного управління статистики або його заступник продовжують строк розгляду повідомлення до тридцяти днів від дня його отримання.

7. У разі підтвердження викладеної у повідомленні інформації про порушення вимог Закону, начальник Головного управління статистики вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

8. Посадові і службові особи Головного управління статистики, у разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення, чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення іншим працівником Головного управління статистики, зобов'язані в межах своїх повноважень ужити заходів щодо припинення такого правопорушення та негайно письмово повідомити про його вчинення спеціально уповноважений суб'єкт у сфері протидії корупції.

9. Перелік установлених Законом вимог, заборон та обмежень, порушення яких є правопорушенням, пов'язаним із корупцією, наведений у Додатку 1 до Методичних рекомендацій щодо організації роботи із повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, затверджених рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 06 липня 2017 року № 286 (далі – Методичні рекомендації).

10. Для визначення спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції, якого необхідно повідомити про вчинення корупційного правопорушення або правопорушення, пов'язаного з корупцією, можна керуватися Додатком 2 до Методичних рекомендацій. Так, у Додатку 2 наведено перелік корупційних правопорушень та правопорушень, пов'язаних з корупцією, за які Законом передбачено кримінальну та відповідно адміністративну відповідальність, визначено підслідність кримінальних правопорушень, а також посадових осіб, які мають право складати протоколи про адміністративні правопорушення.

 

ІІ. Засади та принципи організації роботи з повідомленнями

1. Організація роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону у Головному управлінні статистики базується на таких засадах:

1) знання та обізнаність: інформування про можливість подати повідомлення та повноваження Головного управління статистики щодо його розгляду;

2) доступність: забезпечення безперешкодного доступу для подання повідомлення, процес подання таких повідомлень має бути зручним;

3) довіра: інформування про виконання державних гарантій захисту працівників Головного управління статистики як викривачів;

4) відповідальність: забезпечення керівництвом Головного управління статистики роботи з повідомленнями;

5) ефективність: реагування на випадки порушення вимог Закону;

6) прозорість: інформування працівників Головного управління статистики як викривачів про те, як розглядаються їхні повідомлення;

7) аналіз та вивчення: систематичний перегляд і коригування організації роботи з повідомленнями.

2. Принципи організації роботи з повідомленнями про порушення вимог Закону:

1) доброчесність: поведінка посадової особи Головного управління статистики має відповідати вимогам Закону та загальновизнаним етичним нормам;

2) захист прав викривачів: посадові особи Головного управління статистики, які мають доступ до повідомлень, повинні розуміти ризики для працівників Головного управління статистики (викривачів), пов'язані з поданням повідомлень, а також подальшим установленням фактів порушення вимог Закону;

3) конфіденційність: у процесі збору, використання та збереження інформації посадові особи Головного управління статистики повинні виконувати вимоги законодавства щодо нерозголошення інформації про викривача;

4) зворотний зв'язок: рекомендується підтримувати зв'язок з викривачем, навіть якщо повідомлення надано анонімно;

5) неупередженість: повідомлення слід розглядати по суті та без жодних упереджень;

6) об'єктивність: одержаній при розгляді повідомлення інформації має бути дана повна та об'єктивна оцінка;

7) рівність: слід забезпечити однакове ставлення до всіх працівників Головного управління статистики (викривачів), незалежно від віку, статі, національної приналежності, віросповідання тощо.

 

ІІІ. Організація роботи з повідомленнями

1. Прийняття, опрацювання та облік повідомлень від працівників Головного управління статистики здійснює головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції – відповідальна особа за розгляд повідомлень про корупцію, внесених викривачами (далі – відповідальна особа).

2. Відповідальна особа – працівник Головного управління статистики, який здійснює прийняття, опрацювання, облік та розгляд повідомлень, що надходить на телефон (044) 482-06-98, поштову чи електронну скриньку Головного управління статистики або відповідальної особи або через особистий прийом. Для ефективного прийому повідомлень складається опитувальний лист, що додається.

3. Усі повідомлення реєструються в Журналі реєстрації пропозицій, заяв та скарг громадян, внесених викривачами. У разі надходження анонімного повідомлення у відповідних графах Журналу робиться позначка «Анонімно».

4. У разі надходження повідомлення про порушення Закону відповідальна особа невідкладно, протягом одного дня, повідомляє начальника Головного управління статистики.

5. Відповідальна особа при прийнятті повідомлень пропонує працівнику Головного управління статистики, як викривачу (далі – заявник) надати:

1) інформацію про себе (прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання, контактний телефон);

2) іншу інформацію, що має значення для вирішення конкретного питання, згідно з додатком до цього Порядку.

6. Небажання заявника надати інформацію про себе не є підставою для відмови в прийнятті його повідомлення.

7. Обробка персональних даних заявників здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних». Відповідальна особа має право зв'язатися, в разі потреби, із заявником для уточнення інформації.

8. Для забезпечення чітких та узгоджених дій щодо розгляду повідомлення відповідальна особа використовує стандартну процедуру розгляду таких повідомлень, яка складається з наступних етапів:

1) з'ясовування чи відповідає отримане повідомлення, за своїм змістом, вимогам Закону. Якщо не відповідає, тоді щодо анонімного повідомлення інформується начальник Головного управління статистики, а неанонімного – викривач;

2) якщо повідомлення за своїм змістом відповідає вимогам Закону, з'ясовується, чи є наведені в повідомленні інформація та факти про порушення вимог Закону предметом розгляду, хто є суб'єктом ймовірного вчинення порушення вимог Закону. Якщо це керівництво Головного управління статистики чи відповідальна особа, тоді зазначене повідомлення надсилається для розгляду до відповідного спеціально уповноваженого суб'єкта у сфері протидії корупції. Якщо це інший працівник Головного управління статистики, таке повідомлення підлягає перевірці, про результати якої необхідно інформувати начальника Головного управління статистики. За не анонімним повідомленням про це також необхідно повідомити викривачу.

9. У разі підтвердження викладеної в повідомленні інформації про порушення вимог Закону, начальник Головного управління статистики вживає заходів щодо припинення виявленого порушення, усунення його наслідків та притягнення винних осіб до дисциплінарної відповідальності, а у випадках виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення – інформує спеціально уповноважених суб'єктів у сфері протидії корупції.

10. У зв'язку зі здійсненим повідомленням про порушення вимог Закону працівник Головного управління статистики (викривач) може повідомляти про переслідування його або його близьких осіб. У разі надходження інформації про:

- наявність загрози життю, житлу, здоров'ю та майну викривача або його близьких осіб працівнику Головного управління статистики потрібно звернутися до правоохоронних органів щодо застосування правових, організаційно-технічних та інших спрямованих на захист від протиправних посягань заходів, передбачених Законом України «Про забезпечення безпеки осіб, які беруть участь у кримінальному судочинстві»;

- звільнення чи примушення до звільнення, притягнення до дисциплінарної відповідальності чи піддання іншим негативним заходам впливу (переведення, атестація, зміна умов праці, відмова в призначенні на вищу посаду, скорочення заробітної плати тощо) або загрозу таких заходів впливу щодо працівника Головного управління статистики (викривача) або члена його сім'ї – потрібно звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції.

 

IV. Перевірка інформації, що міститься в повідомленнях

1. За повідомленнями про корупцію проводиться перевірка інформації.

2. Перевірка інформації та розгляд повідомлень здійснюється за дорученням начальника Головного управління статистики. До розгляду повідомлення можуть залучатися працівники Головного управління статистики, до компетенції яких належить питання, порушене у повідомленні.

3. Начальник Головного управління статистики доручає проведення перевірки інформації відповідальній особі.

4. Для цього відповідальній особі надається право:

1) запрошувати заявника та інших осіб (за згодою), які причетні до фактів, що стали причиною звернення, й одержувати від них (за згодою) усні та письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії), що стосуються перевірки інформації, зазначеної в повідомленні;

2) зв'язуватися із заявником, у разі потреби, для уточнення інформації, одержувати від нього за його згодою усні або письмові пояснення, інші документальні матеріали (їх копії) стосовно змісту повідомлення;

3) ознайомлюватися та вивчати, в установленому порядку, документи, що стосуються проведення перевірки інформації, зазначеної у повідомленні.

5. Посадовим особам, залученим до процесу роботи з повідомленнями, забороняється розголошувати або використовувати в інший спосіб у своїх інтересах інформацію, що міститься у повідомленні, а також будь-яку іншу інформацію, пов'язану з прийняттям та розглядом повідомлення, крім випадків, встановлених Законом.

6. За результатами розгляду повідомлення надається аргументована усна, а в разі вимоги заявника – письмова відповідь.

7. У разі виявлення ознак кримінального або адміністративного правопорушення також інформуються спеціально уповноважені суб'єкти у сфері протидії корупції, визначені Законом.

8. За підсумками роботи з повідомленнями про корупцію, внесеними викривачами, відповідальна особа один раз на рік складає звіт.

9. Звіт повинен містити інформацію про:

1) кількість повідомлень, що надійшли до Головного управління статистики;

2) основні питання, що порушуються;

3) результати розгляду.

10. Документи і матеріали стосовно розгляду повідомлень, що надійшли до Головного управління статистики, обліковуються і формуються у справи.

11. Аналітичні матеріали, що не містять інформації з обмеженим доступом, та загальні результати роботи із повідомленнями розміщуються на офіційному веб-сайті Головного управління статистики.

Copyright 2006-2023 © Головне управління статистики у Київській області